TV& VIDEO

Margaret Thatcher

Anh tổ chức tang lễ cựu Thủ tướng Margaret Thatcher

Anh tổ chức tang lễ cựu Thủ tướng Margaret Thatcher

Chiều ngày hôm nay (17/4), tang lễ của cựu Thủ tướng Anh bà Margaret Thatcher được tổ chức trang trọng với những nghi lễ quân đội tại Nhà thờ Saint Paul.