TV& VIDEO

Maryland

Chậm suy giảm trí nhớ nếu thể lực tốt

Chậm suy giảm trí nhớ nếu thể lực tốt

Một nghiên cứu chỉ ra rằng thể lực tốt có thể giúp duy trì kĩ năng tư duy và ghi nhớ,