TV& VIDEO

mất dần

Thơ mộng thiên nhiên Đà Lạt qua tranh Vi Quốc Hiệp

Thơ mộng thiên nhiên Đà Lạt qua tranh Vi Quốc Hiệp

 Tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, có một họa sĩ đã đưa vào tranh vẽ của mình những thông điệp để mọi người có thể cảm nhận vẻ đẹp và giữ gìn giá trị cảnh quan thành phố Đà Lạt, đó là họa sĩ Vi Quốc Hiệp.