mật độ muỗi

TP.HCM chủ động phòng chống dịch bệnh từ virus Zika

TP.HCM chủ động phòng chống dịch bệnh từ virus Zika

VTV.vn - Tại TP.HCM, các cấp quản lý và người dân sở tại đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp để phòng chống dịch bệnh từ virus Zika.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive