TV& VIDEO

mật độ muỗi

TP.HCM chủ động phòng chống dịch bệnh từ virus Zika

TP.HCM chủ động phòng chống dịch bệnh từ virus Zika

VTV.vn - Tại TP.HCM, các cấp quản lý và người dân sở tại đã chủ động áp dụng nhiều biện pháp để phòng chống dịch bệnh từ virus Zika.