TV& VIDEO

mật độ xương

Loãng xương và chế độ dinh dưỡng phòng bệnh

Loãng xương và chế độ dinh dưỡng phòng bệnh

VTV.vn - Bác sĩ chuyên khoa đã cung cấp các thông tin về bệnh loãng xương và chế độ dinh dưỡng để phòng tránh căn bệnh này.