TV& VIDEO

mật độ xương

Ô nhiễm không khí có thể gây loãng xương

Ô nhiễm không khí có thể gây loãng xương

VTV.vn - Sống trong các khu vực bị ô nhiễm làm tăng nguy cơ bị loãng xương, ảnh hưởng xấu đến người cao tuổi.