TV& VIDEO

mặt đối mặt

Tập nằm sấp giúp trẻ sơ sinh phát triển toàn diện

Tập nằm sấp giúp trẻ sơ sinh phát triển toàn diện

Trẻ mới sinh ra thường hay được đặt nằm ngửa nhưng ngoài thời gian ngủ và ăn của con, việc đặt con nằm sấp cũng rất được khuyến khích.