TV& VIDEO

mất giá

Quảng Ngãi: Hành trái vụ Lý Sơn mất giá

Quảng Ngãi: Hành trái vụ Lý Sơn mất giá

Nông dân đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi gọi vụ hành Hè Thu là hành trái vụ, bởi rất khó sản xuất do thiếu nước tưới.