TV& VIDEO

mặt hàng tiêu dùng

PTTg Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu quyết liệt kiểm soát thị trường nội địa dịp Tết

PTTg Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu quyết liệt kiểm soát thị trường nội địa dịp Tết

VTV.vn - PTTg Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thực hiện quyết liệt các biện pháp kiểm tra, kiểm soát thị trường nội địa trong dịp Tết.