TV& VIDEO

mật khẩu truyền thống

Thanh toán bằng ảnh tự chụp sẽ an toàn hơn

Thanh toán bằng ảnh tự chụp sẽ an toàn hơn

VTV.vn - Amazon cho rằng, công nghệ thanh toán bằng ảnh tự chụp an toàn hơn nhiều so với hình thức nhập mật khẩu truyền thống khi thanh toán.