TV& VIDEO

mặt mũi

“Cơm có thịt” tiếp sức học sinh vượt núi tới trường

“Cơm có thịt” tiếp sức học sinh vượt núi tới trường

 Yên Bái là một trong những địa phương đã có nhiều nỗ lực để đưa các chính sách hỗ trợ của Chính phủ tiếp sức cho học sinh vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vượt núi tới trường.