TV& VIDEO

mất niềm tin

Người dùng Trung Quốc chuyển sang sử dụng các sản phẩm sữa Mỹ

Người dùng Trung Quốc chuyển sang sử dụng các sản phẩm sữa Mỹ

Người tiêu dùng Trung Quốc đang chuyển sang sử dụng các sản phẩm sữa Mỹ và Australia vì lý do bảo đảm an toàn vệ sinh