TV& VIDEO

Mặt nước biển

Cao Bằng liên tục xuất hiện băng giá

Cao Bằng liên tục xuất hiện băng giá

VTV.vn - Đỉnh núi Phia Oắc, xã Thành Công, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng xuất hiện băng giá lần thứ ba kể từ cuối năm 2017 đến nay.