TV& VIDEO

mặt phố

Nhà mặt phố - “Những con bò vắt sữa" vô giá

Nhà mặt phố - “Những con bò vắt sữa" vô giá

 Nhà mặt phố đối với nhiều người nó được xem như “Những con bò vắt sữa”. Với lý do đó việc sử dụng nhà ở vào việc kinh doanh vũ trường, quán bar, hay nhà nghỉ đang khiến cho xã hội gánh chịu nhiều tác động tiêu cực.