TV& VIDEO

mất sạch

Sau 3 năm thảm họa động đất, người dân Nhật Bản vẫn chưa có nhà

Sau 3 năm thảm họa động đất, người dân Nhật Bản vẫn chưa có nhà

3 năm đã trôi qua kể từ thảm họa sóng thần tại Nhật Bản, song vẫn còn rất nhiều người dân đang phải sống chen chúc trong các khu nhà tạm chật hẹp.