TV& VIDEO

mặt số

Hưng Yên: Khuất tất trong đấu thầu xây dựng trường học

Hưng Yên: Khuất tất trong đấu thầu xây dựng trường học

 Trong một dự án bán thầu xây dựng trường học ở tỉnh Hưng Yên, đang xuất hiện một hiện tượng cho thấy tính chất thiếu minh bạch nghiêm trọng của hoạt động đấu thầu xây dựng tại đây.