mặt số

Hưng Yên: Khuất tất trong đấu thầu xây dựng trường học

Hưng Yên: Khuất tất trong đấu thầu xây dựng trường học

 Trong một dự án bán thầu xây dựng trường học ở tỉnh Hưng Yên, đang xuất hiện một hiện tượng cho thấy tính chất thiếu minh bạch nghiêm trọng của hoạt động đấu thầu xây dựng tại đây.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive