TV& VIDEO

mất tin nhắn

Apple ra mắt công cụ xóa đăng ký iMessage

Apple ra mắt công cụ xóa đăng ký iMessage

Mới đây, Apple đã “âm thầm” giới thiệu công cụ mới để giải quyết một trong những vấn đề lớn nhất của iMessage: tin nhắn bị mất