TV& VIDEO

mặt trái

Bạn có nghiện các thiết bị công nghệ số?

Bạn có nghiện các thiết bị công nghệ số?

 Con người đang ngày càng lệ thuộc vào các thiết bị, phương tiện, các ứng dụng của công nghệ số như điện thoại di động, máy tính, Internet, game online.