TV& VIDEO

màu cơ bản

Cố danh họa Nguyễn Tư Nghiêm, người tạo nên bước chuyển cho sự phát triển sơn mài

Cố danh họa Nguyễn Tư Nghiêm, người tạo nên bước chuyển cho sự phát triển sơn mài

VTV.vn - Hoạ sĩ Nguyễn Tư Nghiêm là người góp phần tạo nên một bước chuyển quan trọng cho sự phát triển sơn mài truyền thống Việt Nam.