TV& VIDEO

mẫu đơn

Cách thức đăng ký dự thi Sao Mai 2013

Cách thức đăng ký dự thi Sao Mai 2013

 Bắt đầu sơ tuyển từ ngày 1/5, Liên hoan tiếng hát truyền hình toàn quốc – giải Sao Mai sẽ tiếp tục cuộc hành trình tìm ra giọng hát xuất sắc nhất.