TV& VIDEO

mẫu sữa

TP.HCM: Sẽ công khai kết quả kiểm định chất lượng sữa

TP.HCM: Sẽ công khai kết quả kiểm định chất lượng sữa

 Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm TP.HCM sắp hoàn tất việc kiểm định 52 mẫu sữa nội và các mẫu sữa ngoại nhập khác.