TV& VIDEO

May 10

Các điểm bán hàng Việt gặp nhiều khó khăn

Các điểm bán hàng Việt gặp nhiều khó khăn

VTV.vn - Tuy chính sách hỗ trợ của Nhà nước đã có nhưng chưa thực sự đi vào đời sống nên nhiều điểm bán hàng Việt vẫn còn gặp không ít những khó khăn.