TV& VIDEO

máy ảnh số

Khám phá cấu tạo máy ảnh qua hình chụp CT

Khám phá cấu tạo máy ảnh qua hình chụp CT

Hãy cùng chiêm ngưỡng cấu tạo máy ảnh thông qua những bức hình chụp CT.