TV& VIDEO

máy bay chiến đấu trung quốc

Mỹ coi trọng quan hệ quân sự với Trung Quốc

Mỹ coi trọng quan hệ quân sự với Trung Quốc

“Quan hệ quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc đã phát triển và được củng cố trong những năm gần đây. Đây là lĩnh vực hợp tác mà chính quyền Mỹ rất coi trọng”.