TV& VIDEO

máy bay ném bom Nga

Anh huy động chiến đấu cơ chặn hai máy bay ném bom của Nga

Anh huy động chiến đấu cơ chặn hai máy bay ném bom của Nga

VTV.vn - Các chiến đấu cơ của Anh đã được điều động để ngăn chặn hai máy bay ném bom của Nga tiến gần không phận Anh.