TV& VIDEO

máy bay Solar Impulse 2

Solar Impulse 2 hoàn thành hành trình quanh trái đất

Solar Impulse 2 hoàn thành hành trình quanh trái đất

VTV.vn - Chiếc máy bay Solar Impulse 2 đã trở thành chiếc máy bay vận hành bằng năng lượng mặt trời đầu tiên hoàn thành hành trình bay vòng quanh trái đất.