TV& VIDEO

máy chủ

Triển lãm Công nghệ IBM 2014: Hạ tầng luôn luôn quan trọng

Triển lãm Công nghệ IBM 2014: Hạ tầng luôn luôn quan trọng

Ngày 3/7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo và Triển lãm Công nghệ IBM 2014 với chủ đề “Hạ tầng luôn luôn quan trọng”.