TV& VIDEO

máy hút

Mẹo chống nồm cho nền nhà

Mẹo chống nồm cho nền nhà

Dân gian có một số biện pháp chống nồm cho nền nhà như lót nền bằng bao xi măng, đổ xỉ than… khi xây dựng, nhưng vẫn không chống được nồm bởi độ ẩm theo không khí vào nhà.