TV& VIDEO

mày mò

Cây ngũ quả độc đáo của lão nông 60 tuổi đất Hà Thành

Cây ngũ quả độc đáo của lão nông 60 tuổi đất Hà Thành

Ông Lê Đức Giáp (xã Cao Viên, Thanh Oai, Hà Nội) - một lão nông đã 60 tuổi, đã mày mò lai tạo ra loại cây ngũ quả với 5 loại quả trên cùng 1 cây.