TV& VIDEO

máy quét

Đà Nẵng sẽ mua hai máy bay không người lái của Nga

Đà Nẵng sẽ mua hai máy bay không người lái của Nga

VTV.vn - UBND thành phố Đà Nẵng đã giao Sở Xây dựng thành phố nghiên cứu để mua hai máy bay không người lái của Nga.