TV& VIDEO

máy tính bảng android

Năm 2015: Máy tính bảng Android, Windows tăng trưởng mạnh

Năm 2015: Máy tính bảng Android, Windows tăng trưởng mạnh

(VTV.vn) - Công ty nghiên cứu IDC dự đoán, trong năm 2015, sẽ có khoảng 234,5 triệu máy tính bảng được tiêu thụ, trong đó, máy tính bảng Android và Windows chiếm phần lớn.