TV& VIDEO

máy tính trung quốc

Big Data sẽ có ích trong nghiên cứu khoa học

Big Data sẽ có ích trong nghiên cứu khoa học

VTV.vn - Big Data là thuật ngữ dùng để chỉ một tập hợp dữ liệu rất lớn và rất phức tạp đến nỗi những công cụ, ứng dụng xử lý dữ liệu truyền thống không thể nào đảm đương được.