TV& VIDEO

mc cà phê sáng

Đình chỉ phóng viên thực hiện phóng sự "Cây chổi quét rau"

Đình chỉ phóng viên thực hiện phóng sự "Cây chổi quét rau"

VTV.vn - Ngày 11/5/2016, Ban Sản xuất các chương trình Giải trí (VTV) đã có công văn gửi UBND huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa và UBND xã Vĩnh Thành sau phóng sự "Cây chổi quét rau".