MC cafe sáng

Không thể nhịn cười với hậu trường ghi hình "Café sáng với VTV3"

Không thể nhịn cười với hậu trường ghi hình "Café sáng với VTV3"

VTV.vn - Xem đoạn video hậu trường trên đây, chắc chắn khán giả sẽ không thể nhịn cười!

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive