TV& VIDEO

Mc Donald

3 thế chân kiềng làm nên thành công của McDonald

3 thế chân kiềng làm nên thành công của McDonald

 McDonald đã tăng doanh thu 12% trong năm 2012, đạt mức doanh thu cao nhất mọi thời đại – 27 tỷ USD. Ngoài ra, với giá trị cổ phiếu cao hơn 100 tỷ USD, McDonald đã trở thành một trong những thương hiệu lớn mạnh hàng đầu thế giới.