TV& VIDEO

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên

MC Kỳ Duyên mách cách gọi vốn thành công ở Shark Tank Việt Nam

MC Kỳ Duyên mách cách gọi vốn thành công ở Shark Tank Việt Nam

VTV.vn - Sau khi nhận được đầu tư 500.000 USD, MC Kỳ Duyên đã chia sẻ bí kíp gọi vốn thành công dành cho các start-up sắp đến Shark Tank Việt Nam.