TV& VIDEO

Mẹ Tổ quốc

Đông đảo người dân tới tham quan Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Đông đảo người dân tới tham quan Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

VTV.vn-Dịp kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, rất nhiều đoàn khách, nhiều tầng lớp nhân dân đã đến Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng để tham quan, chiêm ngưỡng.