TV& VIDEO

Merrill Lynch

Giá vàng giảm là do USD?

Giá vàng giảm là do USD?

Nếu quan sát thị trường vàng năm 2013, chắc hẳn nhiều người sẽ đặt câu hỏi “Điều gì đang xảy ra?”. “Tại sao vậy?” hay là “Những hấp lực nào khác đang khiến vàng trở nên kém sức hấp dẫn và mất giá trị?”