TV& VIDEO

mì chính giả

Hà Nội bắt nhiều vụ sản xuất tiêu thụ hàng giả

Hà Nội bắt nhiều vụ sản xuất tiêu thụ hàng giả

VTV.vn - Trong thời gian gần dây, lực lượng chức năng tại Hà Nội đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ nhiều vụ sản xuất, tiêu thụ hàng giả.