TV& VIDEO

mía chết khô

Gánh nặng chi phí trồng mía gia tăng

Gánh nặng chi phí trồng mía gia tăng

VTV.vn - Với những bà con trồng mía ở Nam Trung Bộ, không có nước tưới đồng nghĩa với việc mía chết khô, còn tưới nước thì gánh nặng chi phí trồng mía càng thêm nặng nề.