TV& VIDEO

MIC

Bảo hiểm Quân đội MIC: Lên kế hoạch tăng vốn điều lệ

Bảo hiểm Quân đội MIC: Lên kế hoạch tăng vốn điều lệ

VTV.vn - Về kế hoạch tăng vốn, Bảo hiểm Quân đội - MIC dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên mức 600 tỷ đồng, bằng việc chào bán cho cổ đông hiện hữu.