MIC

Bảo hiểm Quân đội MIC: Lên kế hoạch tăng vốn điều lệ

Bảo hiểm Quân đội MIC: Lên kế hoạch tăng vốn điều lệ

VTV.vn - Về kế hoạch tăng vốn, Bảo hiểm Quân đội - MIC dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ 500 tỷ đồng lên mức 600 tỷ đồng, bằng việc chào bán cho cổ đông hiện hữu.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive