TV& VIDEO

Michael Haneke

Michael Haneke đứng trước cơ hội lịch sử

Michael Haneke đứng trước cơ hội lịch sử

 Trong lịch sử, chưa đạo diễn nào từng đoạt Cannes rồi sau đó thắng tượng vàng Oscar.

  • Michael Haneke đứng trước cơ hội lịch sử

    Michael Haneke đứng trước cơ hội lịch sử

    Điện ảnh23/02/2013 12:00 AM

    Trong lịch sử, chưa đạo diễn nào từng đoạt Cannes rồi sau đó thắng tượng vàng Oscar. Người duy nhất từng có Cành cọ vàng lẫn Oscar là tượng đài Francis Ford Coppola, nhưng với hai phim khác nhau. Giờ đây Michael Haneke đứng trước cơ hội đoạt Cành cọ vàng lẫn Oscar cho cùng một tác phẩm - phim Amour.