TV& VIDEO

Michal Nguyễn

Năm hạn đối với các cầu thủ tuổi Tỵ của bóng đá Việt Nam

Năm hạn đối với các cầu thủ tuổi Tỵ của bóng đá Việt Nam

Bóng đá Việt Nam hiện nay có khá nhiều những cầu thủ tài năng sinh năm Tỵ (1989). Tuy nhiên, phần lớn các cầu thủ này đều đã gặp phải những cái hạn khác nhau trong năm tuổi của mình.