TV& VIDEO

miền Bắc Ukraine

Thực phẩm khu vực Chernobyl vẫn có mức độ nhiễm xạ

Thực phẩm khu vực Chernobyl vẫn có mức độ nhiễm xạ

VTV.vn - Đã 30 năm trôi qua kể từ thảm họa hạt nhân Chernobyl tại miền Bắc Ukraine, nhưng người dân các khu vực lân cận vẫn phải đối mặt với mức độ phóng xạ nguy hiểm cao.