TV& VIDEO

miễn chấp

Công bố 2 Pháp lệnh về Cảnh sát cơ động và xử lý hành chính

Công bố 2 Pháp lệnh về Cảnh sát cơ động và xử lý hành chính

Sáng 17/3, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Pháp lệnh cảnh sát cơ động và Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân.