TV& VIDEO

miễn giảm

Người dân miền Trung chật vật sau thiên tai

Người dân miền Trung chật vật sau thiên tai

 Khi thiên tai đã qua đi, cho tới thời điểm này, người dân ở nhiều nơi vẫn tiếp tục gặp nhiều thiệt hại sau lũ, đặc biệt là người dân các tỉnh miền Trung.