TV& VIDEO

miền nam

Nghịch lý người tiêu dùng Việt "chấp nhận" cà phê bẩn

Nghịch lý người tiêu dùng Việt "chấp nhận" cà phê bẩn

VTV.vn - Trên thực tế, nhiều người tiêu dùng đang vẫn hàng ngày chấp nhận với những sản phẩm cà phê bẩn do thói quen tiêu dùng.