TV& VIDEO

miền núi Thanh Hóa

Dành 200 tỉ đồng xây nhà nội trú cho học sinh miền núi Thanh Hóa

Dành 200 tỉ đồng xây nhà nội trú cho học sinh miền núi Thanh Hóa

VTV.vn - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định đầu tư gần 200 tỉ đồng để xây dựng nhà nội trú trên địa bàn các huyện miền núi của tỉnh.