TV& VIDEO

miễn thị thực cho 5 nước Tây Âu

Việt Nam gia hạn 1 năm miễn thị thực cho 5 nước Tây Âu

Việt Nam gia hạn 1 năm miễn thị thực cho 5 nước Tây Âu

VTV.vn - Việt Nam tiếp tục gia hạn thời gian miễn thị thực thêm 1 năm cho 5 quốc gia Tây Âu gồm: Anh, Đức, Pháp, Italy và Tây Ban Nha.