TV& VIDEO

miễn trừ

Mỹ: SAC nộp phạt kỷ lục do giao dịch nội gián

Mỹ: SAC nộp phạt kỷ lục do giao dịch nội gián

 614 triệu USD là mức phạt kỷ lục mà quỹ đầu cơ SAC phải nộp cho cơ quan chức do liên quan đến giao dịch nội gián.