TV& VIDEO

miên viễn

Phố nhỏ Hà Nội, một ngày chớm đông

Phố nhỏ Hà Nội, một ngày chớm đông

 Cái se lạnh hết ngày của đầu mùa sẽ làm đêm phố nhỏ miên viễn trở thành ám ảnh. Cho dù những năm tháng hoa lửa ấy đã xa rồi thì những đêm đầu đông của Hà Nội đã long lanh đọng thành nỗi nhớ.